ติดตามความเคลื่อนไหวของโลกการค้า และบริการ ที่นี่

ความเคลื่อนไหวของสินค้า บริการ ในด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลก จะปรากฏและพร้อมเสริฟให้ท่านได้อ่านทุกเวลา ที่นี่

หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องโทรสาร

on 08/09/2016

หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องโทรสาร
เครื่องโทรสารหรือนิยมเรียกสั้นๆ ว่า “แฟกซ์” (FAX) ได้พัฒนาหลักการทำงาน มาจากเครื่องถ่ายเอกสาร หรือการถ่ายเอกสารจากที่หนึ่งส่งผ่านคู่สายโทรศัพท์ไปยังอีกที่หนึ่ง โดยเอกสารปลายทางที่ได้รับจะเหมือนเอกสารต้นทาง หลักการทำงานเบื้องต้น คือ เครื่องโทรสารที่ต้นทางจะทำการเปลี่ยนข้อมูลของเอกสารหรือภาพนิ่งต้นฉบับ ให้เป็นสัญญาณทางแสง จากนั้นสัญญาณทางแสงจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า โดยมีการเข้ารหัสข้อมูลแล้วส่งผ่านระบบสื่อสารไปยังปลายทางเครื่องโทรสารปลายทางเมื่อได้รับสัญญาณจะทำการเปลี่ยนจากสัญญาณทางไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณทางแสงเพื่อใช้สร้างเอกสารหรือภาพนิ่งบนกระดาษที่เหมือนกับต้นฉบับ

การทำงานประกอบด้วยสามส่วน คือ การทำงานด้านส่งที่ทำหน้าที่แปลงเอกสารเป็นข้อมูลเพื่อจัดส่ง การส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบสื่อสาร และการทำงานด้านรับที่ทำหน้ารับสัญญาณแล้วแปลงเป็นข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสาร การส่งผ่านข้อมูลจะส่งผ่านตามคู่สายโทรศัพท์ คลื่นวิทยุ หรือคลื่นไมโครเวฟขึ้นอยู่กับสถานที่และระบบการสื่อสารที่ใช้ส่วนที่ทำหน้าที่แปลงเอกสารเพื่อจัดส่ง ลักษณะการทำงานประกอบด้วยสามส่วน คือ การสแกน การเปลี่ยนสัญญาณแสงเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าและเทคนิคการส่งผ่านระบบสื่อสาร

การทำงานของเครื่องโทรสารของpornthaveeoa.comอาจจะมีขั้นตอนที่ไม่มากนักแต่จะมีขั้นตอนการดูแลที่มากกว่าแต่การใช้งานนั้นง่ายดายมากเลยค่ะ


Comments are closed.